Usługi brukarskie

Nasza firma świadczy wszelkie usługi brukarskie związane z zagospodarowaniem ogrodów, terenów rekreacyjnych i przemysłowych.

Zaprojektujemy i wykonamy place, chodniki i podjazdy oraz odwodnienia placów u klientów indywidualnych.

Roboty drogowe

Realizujemy duże inwestycje publiczne w zakresie budowy dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych, gwarantując doradztwo, terminowość i fachowość wykonania.