P.P.H.U. VENUS sp. jawna Hubert Jaskółka, Jan Szafarczyk, Piotr Szywalski
ul. Krapkowicka 47, Łowkowice
47-364 Strzeleczki

tel. 77 4668-599,
tel. 77 4668-771,
kom. 604-177-486

biuro@venus-bruk.pl

NIP 755-000-57-33
REGON 530920240