Boczek betonowy budowlany B-15
Bloczek betonowy drogowy B-20

Materiałem często używanym do murowania ścian fundamentalnych są bloczki betonowe, które w podpiwniczonych domach są jednocześnie ścianami piwnic.

W skład bloczków wchodzą dobrze dobrane kruszywa różnych frakcji co zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość.
Bloczki są pod stałą opieką laboratoryjną, posiadają deklarację zgodności.